Пашајица са павтама

Пашајица са павтама

Пашајица са павтама

Пашајицај е метални појас сачињен од већег броја дијелова нанизан на ниску у и на средини ње  се налазе двије металне изрезберене павте којима се уједно и закопчава пашајица а које чине народну женску ношњу комплетнијом и љепшом.