Брус

Камени брус

Камени брус

Брус или гладило је саставни дио прибора за оштрење косе. Налазио се у водиру са још најманје два бриса од којих је један био такозвани цименташ и два камена бруса, Поред брусова у водиру је била и мазалица. Постоји пословица "намјерикла се коса на брус" која се може примјенити и у животу када се намјери муж на опаку жену као брус на оштру косу.