чвачак-квачак

Чвачак који се држао лијевом руком

Чвачак који се држао лијевом руком

Чвачак је дио косишта, односно дршка којом се косиште покретало путем лјудске снаге и тако косила трава. Косиште је било од јавора или буково а чвачак је често био од дреновине. разликовао се чвачак за десну и лијеву руку што карактришу  и наше фотографије. Овакво косиште је важило за десноруког косца док је код лијеворуког било обрнуто.