Сточић

-

-

Свака кућа је имала један или више сточића који су служили углавном за сједанје

испред шпорета да би се ватра наложила, окренуо хњеб који се већ пече у пекари шпорета

и слично.