Дрвени плуг

-

-

Овај примјерак је од заборава сачувао Леко Марић-Биланчев.