Чурек

-чурек испечен за славу

-чурек испечен за славу

Чурек је славни колач који се сијече након читања Славее. На Купресу постоји посебан ритуал сјечења славног колача. Постоји дужа прича, након тога сјечење колача слиједи крштење вином и онда се говори "што у десној руци по трпети повуци, што у лијевој руци с мајом подијели да не пита нас какав јој је био квас", након тога маја дарива онога кршњака кој ије пресјекао чурек и он њој наздравља чашицим вина коју она треба да попије.