Прела- Преслица

-Прела рад Давида Марића-Дакића

-Прела рад Давида Марића-Дакића

Прела или преслица је дрвена алатка на коју би се стављала кудјеља вуне и жене би преле помоћу ње и вретена преле плетиви за даљу прераду.