Данце

-

-

Данце се правило искључиво од јелове или смрчове дашчице и служило је за покривање-притискивање сира, масла у качици , док је за притискање  купуса у дрвеној каци било веће и направљено од неколико дасака.