Предњи штел

-

-

Предњи штел је дио запрежних, жељезних или гумених кола. Могао се одвојити од кола и на њему се могла вући дрва тако што би се међу диреке натоватило доста дрва, дужих, такозваних млаца и она би с евуккла до одредишта. Један предњи штел смо промашли на Купресу и фотографисали, те на тај начин отргли од заборава.