Гребени

-

-

Гребени су служиле за уређивање вуне прије даље употребе.