Алаша

-

-

На Купесу је  једна од главних животиња намјењених за рад био коњ. Коњи су били  теглећи и носећи.  Када неби били у раду код човјека пустали би се у пашу на подручја, Велике пољане, Горњачке пољане, Мале пољане, Брлога, Круга, Разбојака, Сиљевина, Саветинове главице, Пеуља, Ждериног пода и других локалитета, а били су у крду или алаши, што значи у већем броју. Познате су алаше у хрбинама тзв. Прежалова алаша, затим на Крузима Сучића алаша. И данас на подручју Круга постоји веома бројна Алаша вјероватно настала од наведене двије алаше и једног броја коња који су препуштени на милост и немилост током рата. Једна група ентузијаста на подручју Ливна је покренула акцију за заштиту наведене алаше.

Некада се у Маловану алаша чувала на ред, то јест сваки домаћин је за једног коња ишао један дан за алашом, односно чувао коње, посебно у вријеме забране пашарења прије кошевине ливада.