Кључ за сијено

-

-

У Маловану су га називали кључ, а изгледа тако да је од метала у облику броја 1 и има дрвену дршку. Нјиме би се чупало сојено из пласта или у појати те би се сијено стављало у сепет и онда би се стока хранила.