Вретено и друга

-

-

Вретено и друга су доста слични а служили су за предење вуне. Вретено је било скроз обло док је друга имала један такозвани граничник на себи.