Машице

-

-

Пошто се у Маловану за загрејевање и припрему хране углавном користио шпорет на дрва, неизоставни реквизит уз шпорет су биле машице. Њима се разгртао жар приликом ложења дрва у шпорет.