Препредаљка

-

-

Препредаљку су користиле жене за препредање вуне за плетење разних одјевних предмета од вуне.