Садач

-

-

Наш горштак купрешак се углавном сам сналазио и израђивао премете за рад. Такав случај је и са садачем који се правио од рачваста дрвета на врху зашиље и помоћу њега се садио углавном купус.