Чивилук

-

-

Чивилук је у Маловану, као имноге друге ствари за свакодневну употребу био од дрвета. Углавном се чивилук правио у Маловану те није чест купован у продавницама.