Жлиба, Жљеба, олук

Једна од ријетких још увијек у функцији на Алаџића кући

Једна од ријетких још увијек у функцији на Алаџића кући

У Маловану, пошто се говорила икавица, прикладнији је израз жлиба, а то је дрвени олук који се ископао и постављао на стреху (стрију куће)и даље би се спајао са чарњом, те на тај начин сакупљала кишница.