Жал или Остан

Жал или Остан је дужи прут и на врху њега би се ударо ексер а служио је кад би се тјерали волови у којој вучи би се употрбљхавали и други пар па би био обичај кад хоће потјерат вола којега је прије са тим жалцом ударио и пробијо мало коже каже : ~жалац~ он одмах крене као да га је ударио јер се бојо да у том тренутку неби опет добио ексер на пруту или штапу.