Жагаре

-

-

Жагре су на дрвеним колицима полукруг да би плуг био одбраздан или забраздан. Оне су имале више рупа и руда на колицима се могла закретати лијево или десно