Водијер, Водир

-

-

Посуда у којој су косци носили брусове и мазалицу била је углавном од дрвете, лима или у неким случајевима и од рога.