Вериге

Вериге су ковани ланац који је висио изнад огњишта и служио искључиво за кување или узваривање варенике.