Варићак

Варићак је искључиво служио за провијавање жита и сипање у вреће, а за вријеме турског факта њиме је одређивана величина пореза који би домаћин моро дати у житу, а звао се АК неко моро да два АК-а неко три итд. односно три варићака. Мада је била и пословица "има главу као варићак"