Вареника

вареника спремна за кајмачење

вареника спремна за кајмачење

Вареника је слатко млијеко. У неким крајевима је то само кувано млијеко, док се на Купресу за млијеко које није кисело користио термин вареника. Тако се и приликом муже оваца и крава говорило да се музе вареника.