Узде

Дио прибора за које којим би се коњи зауздавали, то јест њима би се лакше управљало коњима.