Упрта

-

-

Упрту су жене преле од винене пређе дужине од око 1,5-2 метра и служила је за учвршћивање неке вресте товара на самару као и за друге потребе.