Тулија

Тулија је била жељезна шпица а испред ње је била као шајбица односно подлошка и служила је да код жељезних и дрвених кола неби спао точак са осовине.