Трупина

Трупина је код точка онај дио што долазе палцеви и натиче се на осовину колица која иду испред плуга.