Траље

Траље су служиле за изношење стајског ђубра. Направљене су од два међусобно паралелна коца биле су сирине око 80 цм а траљци дужине око 2 метра.