Стругача

Стругача је мала справица направљена од лима за гуљење кромпира.