Стожина

Стожина је био стуб на средини армена и при дну је имао клин за који се качио коноп и везали коњи да би могли одвојити жито од сламе.