Срг

Два коца ударена у земљу и жиока (дужа врљика) попријеко и ту би се износила ћебад која би се најприје мотком изударала да би се истресла прашина и након тога мало стајала на сунцу да се прозраче.