Софра

-

-

Софра је врста стола округлог облика и служила је за обједовање. Чељад би клечила поред софре и обједовала а развијала би се на њој пита итд.