Шиндра

Шиндра дрвене дашчице које нису имале шипило и постављале су се као данашњи бибер цријеп.