Сиџим

-

-

Сиџим је метални шиљак кован у ковачници а користио се приликом припињања - везивања стоке, углавном коња на ливади. Сиџим се забије у земљу а за њега се веже ланац или канап који је везан на врат животиње.