Шћига

Шћига је извјесна врста заптивача. Углавном је била од дрвета, да би се нешто боље учврстило стављала би се шћига.