Рактало

-

-

За рактало би се обично говорило да је опрема за купљење сијена, грабље, виле, коље...