Путило

-

-

Путилом би се везале предње ноге коња да неби далеко отишли у слободној паши и да их је лакше ухватити.Задње ноге се никада нису путиле, јер би то било исто, како је једном рекао Раде марић, када би се на точкове камионске приколице стављали ланци.