Пржина

-

-

Пржина је у ствари пијесак који се копао у Катанушамаи Занаглини.