Пропунта

-

-

Пошто је купрешки крај крашки веома често се на терену могло видјети слијегање тла и стварање одређених шупљина-пропунта. У народу је била увријежено мишљење да ако се нечија њива пропунта може се очекивати нека несрећа која се огледа у штети-фаљивању стоке или не дај боже болести или смрти укућне чељади. Тако да наши горштаци нису били сретни када се пропунта њихова њива или ливада.