Припон

-

-

Припон је био углавном ланац (мада се могао користити и конап) којим би се коњи или краве везали за одређен мањи простор. Припон се качио за сиџим који би се побијао у земљу.