Потпрчањ

Приликом дизања баџе у штали ставља се дрво које служи да баџа не падне, а то дрво се звало потпрчањ.