Појата

-

-

Појата - дрвена или зидана зграда, штала у којој је у приземљу боравила стока а на награди (спрату) складиштило сијено