Перда

Чивилук на перди, на чивилуку торба

Чивилук на перди, на чивилуку торба

Један унутрашњиу зид куће односно брвна.