Перача-Пирача

Ланена крпа која је служила за прање суђа данашњи трулекс.