Отик

-

-

Метелни чистач плуга приликом орања. Купрешки тежаци који су у почетку користили воловску снагу, а након тога коње за вучење плуга када су орали земљу, имали су проблема са чишћењем плуга, посебно када би била велика влага. У наведеним приликама користили би отик за стругање земље са рала од плуга. Отик је иначе био закачен једном закачком за плуг у близини ручице плуга тако да је увијек био лако доступан орачу.