Окрајак

Окрајак је дио земљишта уз кућу или ораницу који није погодан за орање, углавном је кошен и на њему би се дјеца често играла.