Мутап

Мутап је служио да се на коња прво стави он па тек онда самар, а служио је да заштити кожу коња од жуљања самара приликом ношења терета.