Маљ

-

-

Маљ је око 30 цм дугачака ћутак који је имао држалицу отприлике дужине држалице сјекире, само тања. Био је обложен жељезним обручевима са обе стране тако да би мање пуцао приликом употребе. Служио је за цијепање дрва, тако што би се маљем ударало у ушице сјекире која је већ забијена у дрво које се треба цијепари. Посебно је био добар и преко потребан за загуљена и фржљива дрва. За маљ значи иста пословица као и млатачу.