Кускуни

Кускуни су служили кад се товари на самар да кад се иде низбрдо самар неби прилетио преко главе коњу.